Xuhao Chen, Shengzhao Wu, Li-Wen Chang, Wei-Sheng Huang, Carl Pearson, Wen-mei Hwu